*/?>

DE HISTORIE VAN VILLA RAMEAU

EEN EEUWENOUD VERHAAL

Kosterswoning & W.K.L. Rameau

Villa Rameau is gevestigd in de voormalige kosterswoning van de Pieterskerk Leiden. Het kostersechtpaar Rameau woonde van 1916 tot 1946 in de kosterswoning, hun zonen Jan en Chris groeiden op in en rond de Pieterskerk Leiden.

 

De koster W.K.L. Rameau (1876-1965) speelde een bijzondere rol in het verzet tijdens WOII. Op de eerste dag van de capitulatie verstopte hij het grootzegel en de pedelstaf van de Universiteit Leiden. 'De Pieterskerk bood uniek schuilplaatsen welke voor oningewijden practisch ontoegankelijk waren.' ,schreef Rameau na de oorlog. Iedere hoek en iedere lege plek die daarvoor geschikt was, werd als schuilplaats gebruikt. Ook de kosterswoning werd gebruikt door het verzet. Er werden vergaderingen gehouden, koeriersdiensten gearrangeerd en persoonsbewijzen vervalst.

 

Tijdens WOII werden de 3 October-dankdiensten voor het Leidens Ontzet in de Pieterskerk een symbool van verzet. Het Wilhelmus, gezang 301 uit de gezangenbundel, werd door de opeenvolgende dominees steevast ingezet. Op 4 oktober 1944 schreef een bezoeker van de dankdienst: 'Gisteren, 3 October, de gebruikelijke kerkherdenkingsdienst in de Pieterskerk, welke overvol was, zeker 3000 personen, terwijl er 'slechts' 2000 plaatsen zijn.'

 

Na de bevrijding retourneert Rameau de eigendommen van de Universiteit: ' 't Was een groote opluchting toen ik nà den oorlog en even voor de heropening van de Universiteit , welke plechtigheid, eveneens onder de belangstelling van ons vorstelijk huis, in de Pieterskerk heeft plaatsgevonden, dat ik het ongeschonden pak, met gevoel van voldoening, weer ter hand mocht stellen aan den secretaris van Curatoren.'

 

Proveniershuisjes

Tussen 1594 en 1648  werden rondom de Pieterskerk Leiden aan alle zijden kerkhuisjes gebouwd. De huizen, verschillend in grootte en omvang, werden bewoond door ouderen - proveniers - die zich voor een eenmalig bedrag inkochten en vervolgens levenslang 'gratis' kost en inwoning genoten. De kosterswoning is zo'n voormalig proveniershuis.